+27 (0)11-976-2273

Nuus

Welsynsorganisasies wat die afgelope jaar skenkings ontvang het, sluit in:

Wie baat by die Beeld-Kinderfonds:

 • Abraham Kriel Kinderhuis, Potchefstroom
 • Abraham Kriel Kindersorg, Johannesburg
 • Catherine Robson Kinderhuis, Vereeniging
 • NG Welsyn Noordwes
 • Tutela Welsynsorganisasie van die NG Kerk, Hoëveld Sinode
 • Pleegsorghuise van die Hervormde Kerk
 • RATA Maatskaplike dienste van die Hervormde Kerk
 • Kindersorg Tswane.
 • The Cradle of Hope in Krugersdorp.
 • Kinderprogramme van FAMSA in Potchefstroom.
 • Naskoolsentrums van MES (Middestad Evangelie & Sending), Johannesburg
 • Tienerbemagtigingsprojekte van SANCA Horizon aan die Oos-Rand.
 • SAVF Carltonville se kleuterskool en deurgangshuis vir minderbevoorregte kinders en tieners
 • Hulp aan organisasies vir gestremde kinders:  Klein Kannetjies, Pretoria en Rainbow Dagsorgsentrum in Randfontein
 • Lesedi kleuterskool, Gravelotte
 • Beeld-Kinderfonds gee ook studiehulplenings aan behoeftige jongmense vir voorgraadse studies of ambagsopleiding.  Kontak ons vir aansoekvorms.

 

Wie kan aansoek doen om befondsing?

Geregistreerde nie-winsgewende organisasies wat dienste lewer aan kinders in nood en minstens 5 jaar al bestaan, kan aansoek doen.

Beeld-Kinderfonds befonds slegs ontwikkelingsprojekte en nie bedryfskostes nie.

Aansoeke sluit jaarliks op 31 Januarie, laat aansoeke sal nie aanvaar word nie.

Slegs aansoeke wat volledig voltooi is in die voorgeskrewe formaat, sal oorweeg word.

Aansoekvorms is beskikbaar by Adrie van Staden, info@beeldkinderfonds.co.za of Chantall Steyn, chantalls@cmv.co.za