+27 (0)11-976-2273

Spinnathon (Spinning marathon)

SPINNATHON / SPINNING MARATHON ten bate van Beeld-Kinderfonds

Need information in English?   Click here or send an email to info@beeldkinderfonds.co.za and it will be sent to you.  Or you can call 011 976 2273, or send a sms to 076 597 1282.  Click here for the team entry form.  Click here for the indiviual entry form.

Datum:  Saterdag 15 September 2018
08:00 – 14:00

Kom word ook deel van die grootste Spinnathon of te wel Spinfiets marathon in Suid-Afrika op Saterdag 15 September by IRENE VILLAGE MALL. Die Beeld-Kinderfonds samel geld in om kinders in nood te help.  Dit is kinders wat mishandel, gemolesteer en verwaarloos is. Ons help ook kinders in arm gemeenskappe met dagsorg, voeding, hulp met skoolwerk en naskoolsorg, asook lewens- en vaardigheidsontwikkeling.

Algemene Inligting:
Enkel persone, groepe en spanne kan deelneem.  Elke deelnemer ontvang water, energiestafies van PVM en ‘n geskenksakkie van IRENE VILLAGE MALL.  T-hemde kan bestel word op die inskrywingsvorm.  Dit is ‘n lekker oefensessie en ‘n spanbou geleentheid, waarmee julle ook kinders in nood help.

Ons daag besighede uit om spanne in te skryf!

Hoe werk dit?
♦ Die marathon duur 6 ure, vanaf 08:00 tot 14:00;    ♦ Kom trap op jou eie of as deel van ‘n span, vir ‘n enkelsessie of vir die volle 6 ure!
♦ Opgeleide spinninginstrukteurs sal die sessies lei.
♦ Daar is 6 sessies van 50 minute elk, met ‘n pouse van 10 minute na elke sessie.
♦ Elke sessie sal op die uur begin;
♦ Indiwidue en spanne kan deelneem.
♦ Spanne bestaan uit minimum 2 en maksimum 6 persone.
♦ ‘n Fiets word aan ‘n span toegeken vir die dag en die span moet seker maak dat sy fiets beman is vir die duur van die marathon.
♦ Indiwidue kan vir enkelsessies bespreek en betaal per sessie.

♦ 6 URE INDIWIDUELE UITDAGING:  Vir die indiwidue wat vir 6 ure wil kom trap, dit bied ook geleentheid om ekstra geld vir Beeld-Kinderfonds in te samel deur donasies en borgskappe, kontak ons vir inligting oor hierdie uitdaging.

♦ Daar is ‘n beperkte opsie vir groepe wat gelyktydig in een sessie wil saamtrap, dit is beperk tot 15 fietse per sessie. Alternatiewe tye sal aangebied word as die sessie waarin jou groep wil deelneem reeds vol is.

Neem deel in enige van die volgende kategorieë:

Kategorie 1:  Spanne neem deel teen die spanfooi van R 1000. ‘n Span mag 2 – 6 lede hê. As jy nie self ‘n span wil inskryf nie, kan jy ‘n kinderhuisspan borg (Abraham Kriel Kinderhuis) @ R 1000 om aan die dag deel te neem.    Klik hier vir die spaninskrywingsvorm / Click here for the team entry form

Daag ook ander besighede of besigheidseenhede uit om aan die Spinning marathon deel te neem!

Kategorie 2: Individuele inskrywings, dit kos R165 per persoon per sessie.                                                                                                            Klik hier vir die inskrywingsvorm vir individue en bespreek vooraf die sessie(s) waarin jy wil deelneem.

Kategorie 3: Indiwiduele 6 ure uitdaging
In hierdie kategorie neem indiwidue deel vir die volle 6 ure van die marathon. Die minimum borgskap is R1000, dis egter ‘n ideale geleentheid om ekstra geld in te samel vir Beeld-Kinderfonds, werk borge om jou per uur te borg of net donasies te maak t.o.v. jou deelname. Klik hier vir die inskrywingsvorm  Ons kan borg- en donasievorms aan jou beskikbaar stel.  Ons sal graag met jou wil gesels as jy in hierdie opsie belangstel, skakel Adrie op 075971282 of stuur ‘n epos na info@beeldkinderfonds.co.za

Borgskap geleenthede:
1. Borg ‘n span van ‘n Kinderhuis om deel te neem @ R 1000 per span;
Daar is 10 spanne van Abraham Kriel in Potchefstroom en Bramley Kinderhuis Pretoria, wat graag wil deelneem.
2. Borg die indiwiduele deelnemers wat die 6 ure uitdaging aangeneem het. Borgskappe werk op die basis van R 500 tot R1000 per uur.
3. Borge sal Art 18A belastingsertifikate ontvang, wat van belasting afgetrek of teruggeëis kan word.
4. Borge van R20,000 of meer sal ook geleentheid kry tot “branding” by die marathon en sal ook ingesluit word by foto’s vir publisering in Beeld en sal ook gereelde erkenning kry deur berigte Beeld.

Kom word deel van die dag, of borg ‘n kinderhuisspan om te kan deelneem. Dit is ‘n lekker spanbou geleentheid waarmee jou besigheid ook kinders in nood kan ondersteun. Daag ook ander spanne uit om deel te neem!

Inskrywings:  Voltooi die inskrywingsvorm (indiwidue of spanne) en stuur dit voor of op 10 September, saam met jou bewys van betaling na info@beeldkinderfonds.co.za
Betalings kan gedoen word in die Beeld-Kinderfonds se bankrekening by ABSA, rek nr. 2840157329, takkode: 632-005 en die verwysing: jou span se naam – betalings moet voor 10 September gedoen word asseblief.
Laat inskrywings sal aanvaar word.

Kontak Adrie van Staden by die Beeld-Kinderfonds op 011 9762273 / 076 597 1282, of stuur ‘n epos na info@beeldkinderfonds.co.za

Beeld-Kinderfonds is ‘n nie-winsgewende organisasie wat gelde insamel vir kinders in nood. Die geld word gebruik vir ontwikkelingsprojekte van kinders in armoedige omstandighede. Die doel is om kinders so te ontwikkel dat hulle as volwassenes onafhanklik van staatstoelaes en welsynshulp sal kan lewe.
Ons mikpunt met die Spinning marathon is om R 300 000 in te samel, wat gebruik sal word vir die ontwikkeling van kinders in plattelandse gebiede waar min hulpbronne beskikbaar is. Die fokus is op skoolgereedheid en huiswerkhulp aan skoolgaande kinders. Die programme sluit ook vaardigheidsontwikkeling en daaglikse etes in.